[Share] Tạo viền cho ảnh

  Bài viết hay nhất1
demo:

demo online: http://camxuc9x.forumvi.com/t1029-topic
Cho vào css:
Code:
.postbody img {
border: 1px solid #DDD;
border-radius: 4px 4px 4px 4px;
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
margin: 0 0 5px 0px;
padding: 4px;
}

Viết bởi Mr.Why
Bạn không có quyền trả lời bài viết