Code view comments

  Bài viết hay nhất1
Admin có thể share cho mình code view comments hiện tại của rum đc ko ?
  Bài viết hay nhất2
hiện tại bộ skin này mình chưa share và các code trong đó, bạn thông cảm, lúc nào mình sẽ share sau :phunu:
Bạn không có quyền trả lời bài viết