[Code] "Vui lòng đăng nhập để thấy nội dung code"

  Bài viết hay nhất1
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng đăng nhập để thấy nội dung CODE");
});
</script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
Bạn không có quyền trả lời bài viết