[Code] Làm ảnh mờ

  Bài viết hay nhất1
Title * : ảnh mờ
Placement : In all the pages
Code:
$(document).ready(function(){
    $('img').mouseover(function () {
        $(this).fadeTo('400', 0.50);
        $(this).fadeTo('400', 1)
    });


});
Nguồn: notme
Bạn không có quyền trả lời bài viết