[Code] Ẩn link và ảnh với khách đơn giản!

  Bài viết hay nhất1
1/Ẩn link
Tạo 1 trang js ko cho hiện ở đâu cả
Code:
$(document).ready(function(){$(".entry-content").find("a").each(function(){$(this).replaceWith('[Bạn cần phải <a href="/login">đăng nhập</a> hoặc <a href="/register">đăng ký</a> để thấy liên kết này]')});});

Vào viewtopic dán đoạn
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script src="link trang js vừa tạo" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_user_logged_out -->

2/Ẩn ảnh
Tương tự các bước trên, thay code link js:
Code:
$(document).ready(function(){$(".entry-content").find("img").not("img[src*='imgfast']").each(function(){$(this).replaceWith('[Bạn cần phải <a href="/login">đăng nhập</a> hoặc <a href="/register">đăng ký</a> để xem ảnh này]')});});

Sẽ k bị ẩn emoticon, ngoài ra đều ẩn cả.

Phpbb2 thì tìm trong đoạn js, sửa
Code:
entry-content
thành
Code:
postbody

Lưu ý:Phải tắt chế độ ẩn link và ảnh mặc định của fm đi. Ai đang dùng xem ảnh bằng fancybox, colorbox,... nói chung là các trình xem ảnh thì ko cần phải ẩn ảnh, vì ảnh đã dc replace thành link rồi, nên sẽ tự ẩn luôn.
Viết bởi: dothinh
Bạn không có quyền trả lời bài viết