[Codes] Việt hóa dòng "[You must be registered and logged in to see th

  Bài viết hay nhất1
[CSS] Việt hóa dòng yêu cầu đăng nhập bằng CSS3

demo:
Spoiler:
[You must be registered and logged in to see this link.]
-----> biến thành
[Bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập để xem được liên kết.]

hướng dẫn:
Spoiler:
- ACP> Display> Colors & pics> Colors> Css
- copy codes sau vào và bấm nút submit
Code:
 .postbody span[style="color:#f00"], .postbody span[style="color:red"]  {
    font-size: 0px;display: inline-block;
    }
    .postbody span[style="color:#f00"]::before , .postbody span[style="color:red"]::before {
    content: "[ Bạn cần ";
    font-size: 12px;
    }
    .postbody span[style="color:#f00"]::after, .postbody span[style="color:red"]::after {
    content: " để xem được liên kết. ]";
    font-size: 12px;
    }.postbody span[style="color:#f00"] a, .postbody span[style="color:red"] a {
    display: inline-block;
    }
    .postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/register"]::before, .postbody span[style="color:red"] a[href*="/register"]::before {
    content: "Đăng kí";
    font-size: 12px;border-bottom: 1px dotted red;
    }
    .postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/login"]::before , .postbody span[style="color:red] a[href*="/login"]::before {
    content: "\0000a0 hoặc\0000a0";
    font-size: 12px;
    color: red;
    }
    .postbody span[style="color:#f00"] a[href*="/login"]::after, .postbody span[style="color:red"] a[href*="/login"]::after {
    content: "Đăng nhập";
    font-size: 12px;border-bottom: 1px dotted red;
    }
đặc điểm:
Spoiler:
- dòng chữ tiếng Anh :
You must be registered and logged in to see this link.]
sẽ được chuyển sang tiếng Việt:
[Bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập để xem được liên kết]
- Hoạt động trên CSS3
- Link ảnh bị ẩn vẫn sẽ nhận được thông báo là liên kết bị ẩn

nguồn:
Spoiler:
Nếu post rùi thì mods del dùm :)
Bạn không có quyền trả lời bài viết