[Code] Nút mở đóng bảng thống kê forum

  Bài viết hay nhất1
demo:


Khi dùng code này các bạn có thể tạo ra 1 nút ẩn và mở bảng thống kê tình hình diễn đàn ở cuối forum :D
Các bước làm xem hướng dẫn sau đây
Bước 1 :
Vào MODULES >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> tạo 1 js mới
Title * : đóng mở khung thống kê
Placement : In the home page
Javascript Code * :
Code:
$("document").ready(function() {
$("div.forabg + ul.linklist + div.h3").before('<div align="center"><button id="adios_estadisticas" type="button">Estadísticas</button></div>');
$("#adios_estadisticas").click(function() {
$("#i_whosonline, #i_whosonline, #i_whosonline + p, div.forabg + ul.linklist ~ div.h3 a[href='/viewonline'], #i_whosonline + p + div.clear, #i_whosonline + p + div.clear + div.h3, p.page-bottom, div.page-bottom, .page-bottom + .h3, #chatbox_popup").toggle();
});
});
Bước 2 :
Thêm vào Css đoạn code sau
Code:
#i_whosonline, #i_whosonline + p, div.forabg + ul.linklist ~ div.h3 a[href='/viewonline'], #i_whosonline + p + div.clear, #i_whosonline + p + div.clear + div.h3, p.page-bottom, div.page-bottom, .page-bottom + .h3, #chatbox_popup  { display: none; }
Thế là xong , thấy hay thì thank nhá
Lưu ý : Codes này chỉ dành cho phiên bản Phpbb3
Nguồn :Sưu tầm
  Bài viết hay nhất2
Thanks
  Bài viết hay nhất3
xem
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết