Nút vote load ms không chuyển trang

  Bài viết hay nhất1
Lúc chưa likeLúc đã like


Trước tiên cần kick hoạt nút vote trong ACP
Tiếp theo:
Cài đặt tạo 1 file js:
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title: Trích dẫn bài viết
  • Placement: In the topics
  • Javascript Code:


ẩn bài
- Khi like sẽ không bị chuyển trang
- Hiển thị 'Loading...' cho đến khi tải xong

Viết bởi: LGforum
Bạn không có quyền trả lời bài viết