[Code] Avatar thành viên gửi bài cuối ở index phpbb3 và phpbb2

  Bài viết hay nhất1
Demo:


ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title: Trích dẫn bài viết
  • Placement: In the topics
  • Javascript Code:

Phiên bản phpbb3

Chèn thêm vào css:
Code:
/* Avatar in index by giObanii phpbb3 và phpbb2 */
.avatar-index { float: left; }
.avatar-index img { width: 40px; height: 40px; padding: 1px; border: 1px solid #DDD; margin: 0 5px; }
ẩn bài
Viết bởi giObanii
  Bài viết hay nhất2
không nghe nữa đâu
  Bài viết hay nhất3
rep
  Bài viết hay nhất4
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  Bài viết hay nhất5
r
  Bài viết hay nhất6
aaaaaaaaaaaaaa
  Bài viết hay nhất7
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Bài viết hay nhất8
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  Bài viết hay nhất9
xem
  Bài viết hay nhất10
Bạn không có quyền trả lời bài viết