[Code] Sửa lỗi sử dụng BBcode rep và gửi bài

  Bài viết hay nhất1
Tác dụng:
- Khi bạn bôi đen 1 đoạn văn dùng bbcode in đậm, dòng bôi đen đó sẽ mất, để sử dụng tiếp bbcode bạn lại phải bôi đen
- Code có tác dụng bôi đen đoạn văn khi bạn thỏa sức dùng bbcode

ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title: Trích dẫn bài viết
  • Placement: In the page
  • Javascript Code:

ẩn bài
Viết bởi Bilde
  Bài viết hay nhất2
vote :>
  Bài viết hay nhất3
xem
  Bài viết hay nhất4
thanks
  Bài viết hay nhất5
thanks
  Bài viết hay nhất6
đang bận điện thoại
  Bài viết hay nhất7
merci
  Bài viết hay nhất8
yyyyyyyyyyy
  Bài viết hay nhất9
aaaaaaaa
  Bài viết hay nhất10
2222222222222
  Bài viết hay nhất11
Bạn không có quyền trả lời bài viết