[Code] Bộ gõ Mudium

  Bài viết hay nhất1
Mình sẽ share cho các bạn bộ gõ Mudium khi các member chưa cài.
Bạn chèn vào như sau:
Admincp >> Quản lí tổng thể >> Forum >> Cấu hình diễn đàn >> Mô tả: Bỏ vào như sau:
Code:
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r126.js></script>
  Bài viết hay nhất2
:Popo lớn2:
  Bài viết hay nhất3
Cái này để làm forum ý mà, ai giỏi mới bít được, VD chỉ có ADMIN bít thui :Popo lớn13:
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết