[Code]Búp bê tuyết noel!!!

  Bài viết hay nhất1
Các bạn vào: Bảng điều khiển của Người Quản Trị>Display>Templates>Quản Lý Tổng Thể>Overall_header
Rồi paste lên trên cùng của bài.

Code:
<center><div id="Layer1" style="left: 0pt; position: absolute; top: 0pt; z-index: 1;"> <embed src="http://liucheng.name/wp-content/uploads/wp-christmas-EN.swf" wmode="transparent" align="right" height="300px" width="500px"></div><div id="Layer2" style="right: 0pt; position: absolute; top: 0pt; z-index: 1;"> <embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf" wmode="transparent" align="left" height="300px" width="1024px"></div></center>
  Bài viết hay nhất2
ê. sao cái chữ ký lạ thế?????????? sao jonny lại ths ad nhỉ :Popo lớn59:
  Bài viết hay nhất3
@jonny.kute96 đã viết:ê. sao cái chữ ký lạ thế?????????? sao jonny lại ths ad nhỉ :Popo lớn59:
À, cái này đơn giản lém, Jonny nhìn ADMIN làm nha. Jonny thêm đoạn code Đầu tiên là viết dấu { sau đó viết dòng USERNAME tiếp theo viết thêm dấu } chú ý không được cách bất từ UERNAME nha vào phần chỉnh sửa chữ kí của mình là ok thôi, khi ai nhìn vào chữ kí của Jonny thì tên của người đó sẽ hiển thị trong dòn chữ ký của Jonny.
VD: Như của ADMIN nè
  Bài viết hay nhất4
Kevill_black_9x đéo hiểu :Popo lớn15:
  Bài viết hay nhất5
Câu nói thật là .... (vl) :Popo lớn39:
  Bài viết hay nhất6
kevill_black_9x
Xem lại hướng dẫn là hiểu ngay thôi mà.
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết