Trong hai bức ảnh bạn thấy ảnh nào đẹp nhất[ 1 phiếu ]

  • Ảnh một
    100%
    1
  • Ảnh hai
    0%
    0

You are not connected. Please login or register

Bình trọn cho hai bức ảnh nè.

  Bài viết hay nhất1
Trong hai bức ảnh này bạn thấy bức ảnh nào đẹp nhất.
Ảnh một

Ảnh hai

:Popo lớn37: :Popo lớn37: :Popo lớn37: :Popo lớn37: :Popo lớn37:
  Bài viết hay nhất2
Xau het :Popo lớn6:
  Bài viết hay nhất3
Cả 2 đều giống khỉ cả
  Bài viết hay nhất4
Hổng phải 1 là quỷ 2 là khỉ :Popo lớn9:
  Bài viết hay nhất5
@jonny.kute96 đã viết:Cả 2 đều giống khỉ cả
có giống nhau tẹo nào đâu bạn, khác hoàn toàn mà, bạn hãy ấn vào mục bình trọn nha!!
  Bài viết hay nhất6
Híc Tiên sư
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết