Css tròn góc của khung hình

  Bài viết hay nhất1
Code:
* {-moz-border-radius: 7px; -webkit-border-radius: 7px;}
Bạn không có quyền trả lời bài viết