Đại ca ra tù

  Bài viết hay nhất1
Mô tả:Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù trong phần 3, tiếng tăm của Hobo đã bay xa và chính phủ quyết định định cử quân đội tới để tiêu diệt Hobo, Hobo với phong cách bẩn rất riêng của mình, bình thản chờ đón cuộc chiến sắp tới.

Cách chơi: Sử dụng các phím ←↑↓→ để di chuyển. Nhấn đúp phím → để chạy. Phím A và S để đấm và đá. Nhấn phím A khi đứng canh các đồ vật để nhặt và ném chúng  Bài viết hay nhất2
lại kai' trò nay :Popo lớn50:
  Bài viết hay nhất3
Trò này hay lém chứ bộ, Jonny thích trò gì bảo Admin, Admin post lên chơi cho đỡ buồn.
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết