Scooby Doo ở lâu đài ma

  Bài viết hay nhất1
Mô tả: Scooby Doo nhát gan sợ ma lần này phải tới lâu đài ma ám để cứu những người bạn đang bị những con ma trong lâu đài giam cầm ở đây, liệu bạn có đủ can đảm để giúp Scooby Doo không?

Cách chơi: Sử dụng chuột để thu thập những đồ vật trên đường đi và dùng chúng để ngăn những con ma nhảy ra dọa Scooby Doo.


Bạn không có quyền trả lời bài viết