[Code] Background

  Bài viết hay nhất1
Code:
body {
  background: #FF0000 url(http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/bg11.gif) left top repeat;
  color: #000;
  text-align: center;
  line-height: 1.4;
  margin: auto;
  padding: 0px;
  font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
  font-size: 10px;
}
  Bài viết hay nhất2
???
j` thế ad
  Bài viết hay nhất3
không hiểu :Popo lớn33:
  Bài viết hay nhất4
tên này lại tung cái vớ vẩn gì đây :Yoyo và Cici33
  Bài viết hay nhất5
là cái hình nền phíadu7o7ii1 của forum ấy mà
  Bài viết hay nhất6
Bạn không có quyền trả lời bài viết