[code] background

  Bài viết hay nhất1
Code:
body {
  background: #FF0000 url(link hình ) left top repeat;
  color: #000;
  text-align: center;
  line-height: 1.4;
  margin: auto;
  padding: 0px;
  font-family: Verdana, Arial, Sans-Serif;
  font-size: 10px;
}
Bạn không có quyền trả lời bài viết