[Code] Dòng chữ chạy ngang qua màn hình hoặc địa điểm nào đó

  Bài viết hay nhất1
1: Chạy từ phải qua trái
Code:
<MARQUEE> Nội dung muốn chèn </MARQUEE>
Ví dụ: :Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:

1: Chạy từ trái qua phải
Code:
<MARQUEE DIRECTION="RIGHT"> Nội dung muốn chèn </MARQUEE>
Ví dụ: :Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:

1: Chạy từ trên xuống
Code:
<MARQUEE DIRECTION="DOWN"> Nội dung muốn chèn </MARQUEE>
Ví dụ: :Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:


1: Chạy từ dưới lên
Code:
<MARQUEE DIRECTION="UP"> Nội dung muốn chèn </MARQUEE>
Ví dụ: :Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:

1: Chữ nghiêng
Code:
<MARQUEE> <span style="font-style:italic;"> Nội dung muốn chèn </a> </span></MARQUEE>
:Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:

1: Chữ Đậm
Code:
<MARQUEE> <span style="font-weight:bold;">Nội dung muốn chèn</a> </span></MARQUEE>
:Popo lớn20: Teen9b vô đối :Popo lớn20:


Ấn nút THANK cho Admin đi nào.
  Bài viết hay nhất2
Hay nhỉ
dậy vs ad ơi
  Bài viết hay nhất3
kendysut_smile9x đã viết:Hay nhỉ
dậy vs ad ơi
Còn nhìu lém, đợi khi nào dảnh Admin dạy cả thể cho. :Popo lớn36:
  Bài viết hay nhất4
Đã bổ xung thêm một số kiểu chữ. :Yoyo và Cici26
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết