[Code] Tìm nhạc tức thời.

  Bài viết hay nhất1
Code:
<iframe scrolling="no" height="270" frameborder="0" width="550"
src="http://kumizpro.net/play.php" allowtransparency="true"
id="plnava-bner"></iframe>

Cái này chỉ Admin hiểu thôi, mọi người ai không hiểu thì không cần quan tâm đâu nha. :panda 2:

demo:

Nghe nhạc Online
  Bài viết hay nhất2
thế thì post lên làm j`
  Bài viết hay nhất3
kendysut_smile9x đã viết:thế thì post lên làm j`
Để làm kho dữ liệu khi trang trí forum thôi, cái này chỉ có Admin hoặc Mod chuyên làm mới hiểu được thôi. :Popo lớn9:
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết