[Code] Bảng đăng kí trượt

  Bài viết hay nhất1
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
 <div style="left:800px; width: 260px; no-repeat; position:fixed; TOP: 100px">
 <a href="/profile.forum?mode=register" title="Register"><img src="http://ca5.upanh.com/15.759.20047475.2vE0/2.gif" border="0"></a> </div>
 <!-- END switch_user_logged_out -->

  Bài viết hay nhất2
Là j
ko hỉu
Mà ko ai ủng hộ mấy kai video hài của mình ak
:Popo lớn72: :Popo lớn72: :Popo lớn72:
  Bài viết hay nhất3
Cái này có Admin hiểu thôi, để hôm nào hướng dẫn mod toàn tập sau vậy.
  Bài viết hay nhất4
Cái này làm sao cho nó chạy theo !!?? Tớ làm nó đứng im một chỗ à !! Dán vào chỗ nào !!??
  Bài viết hay nhất5
À sẵn bạn cho mình cái Y!M được không !!?? Mình cần học hỏi vài thứ ấy mà !! Y!M mình nè : crazy_cat2804
  Bài viết hay nhất6
Yahoo của mình có rồi, bạn add vào đi, ở ngay trên có yahoo ý thây
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết