[code] chào hỏi ngày mới

  Bài viết hay nhất1
Code:
 <center><script type="text/javascript">
    var mydate=new Date()
    var year=mydate.getYear()
    if (year < 1000)
    year+=1900
    var day=mydate.getDay()
    var month=mydate.getMonth()
    var daym=mydate.getDate()
    if (daym<10)
    daym="0"+daym
    var dayarray=new Array("CHỦ NHẬT","THỨ HAI","THỨ BA","THỨ TƯ","THỨ NĂM","THỨ SÁU","THỨ BẢY")
    var montharray=new Array("","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12")
    document.write("<font color='#0066cc' face='Arial' size='2'><b>"+dayarray[day]+", "+daym+"/"+montharray[month]+"/"+year+"<\/b><\/font>")

    </script></center>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">

    <!--
    // Store the date In avarlable
    d = new Date()
    dateText = ""
    // Get the cuurent day and convert it to the name of the day
    dayValue = d.getDay()
    if(dayValue == 0)
    dateText += "Chủ Nhật"
    else if (dayValue == 1)
    dateText += "Thứ Hai"
    else if (dayValue == 2)
    dateText += "Thứ Ba"
    else if (dayValue == 3)
    dateText += "Thứ Tư"
    else if (dayValue == 4)
    dateText += "Thứ Năm"
    else if (dayValue == 5)
    dateText += "Thứ Sáu"
    else if (dayValue == 6)
    dateText += "Thứ Bảy"
    // Get the current date; if it's before 2000,add 1900
    dateText += ", Ngày " + d.getDate()+","
    // Get the current month and convert it to the name of the month
    monthValue = d.getMonth()
    dateText += " "
    if (monthValue == 0)
    dateText += "Tháng 1"
    if (monthValue == 1)
    dateText += "Tháng 2"
    if (monthValue == 2)
    dateText += "Tháng 3"
    if (monthValue == 3)
    dateText += "Tháng 4¬"
    if (monthValue == 4)
    dateText += "Tháng 5"
    if (monthValue == 5)
    dateText += "Tháng 6"
    if (monthValue == 6)
    dateText += "Tháng 7"
    if (monthValue == 7)
    dateText += "Tháng 8"
    if (monthValue == 8)
    dateText += "Tháng 9"
    if (monthValue == 9)
    dateText += "Tháng 10"
    if (monthValue == 10)
    dateText += "Tháng 11"
    if (monthValue == 11)
    dateText += "Tháng 12"
    // Get the current year; if it's before 2000, add 1900
    if (d.getYear() < 2000)
    dateText += ", Năm " + (1900 + d.getYear())
    else
    dateText += ", Năm " + (d.getYear())
    // Get the current minutes
    minuteValue = d.getMinutes()
    if (minuteValue < 10)
    minuteValue = "0" + minuteValue
    // Get the current hours
    hourValue = d.getHours()
    // Customize the greeting based on the current hours
    if (hourValue < 6)
    {
    greeting = "<center>Forum C4U chào ngày mới! <\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn một ngày mới an lành!<\/center>"
    }
    else if (hourValue < 9)
    {
    greeting = "<center>Chào buổi sáng! <\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành!<\/center>"
    }
    else if (hourValue < 11)
    {
    greeting = "<center>Sắp trưa rồi!<\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn có một ngày thành công và hạnh phúc!.<\/center>"
    }
    else if (hourValue < 13)
    {
    greeting = "<center>Đã buổi trưa rồi đó!<\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa trưa thật ngon miệng!<\/center>"
    }
    else if (hourValue < 17)
    {
    greeting = "<center>Đã buổi chiều!<\/center>"
    greeting1 = "<center>Hãy cố gắng hoàn thành công việc trong ngày!<\/center>"
    }
    else if (hourValue < 18)
    {
    greeting = "<center>Sắp tối rồi!<\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật ngon miệng bên người thân!<\/center>"
    }

    else if (hourValue <= 21)
    {
    greeting = "<center>Chào buổi tối!<\/center>"
    greeting1 = "<center>Chúc các bạn có bữa tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân!<\/center>"
    }
    else
    {
    greeting = "<center>Khuya rồi đấy! <\/center>"
    greeting1 = "<center>Hãy đi ngủ thôi! Chúc các bạn có một giấc ngủ thật ngon cùng những giấc mơ đẹp!<\/center>"
    }
    // Write the greeting, the date, and the time to the page

    document.write(greeting +greeting1)

    //-->
    </script>

ACP >> Display >> Homepage >> Generalities >> Homepage message : Cho Code vào
Bạn không có quyền trả lời bài viết