[Code] Cấm kick chuột phải

  Bài viết hay nhất1
Code:
Nguồn Chinh phục

Code:
<script type="text/javascript" src="http://teensg.webs.com/light.js"></script>
 
<script language='JavaScript'>
var msg="Tác vụ click phải bị vô hiệu! Bạn thông cảm!";
function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}
}
function disableNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==2) {alert(msg);return false;}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;
} else {
document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;
}
document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")
</script>
  Bài viết hay nhất2
chèn vô đâu anh
  Bài viết hay nhất3
chèn vào header hoặc footer
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết