Đỗ Quỳnh Như-5/6/1996

  Bài viết hay nhất1


Họ và tên: Đỗ Quỳnh Như :Popo lớn19:
Biệt danh:... :Popo lớn48:
Tuổi: 15 :Popo lớn35:
Sở thích:...
Nơi ở:
  Bài viết hay nhất2
hoho. trông Như ngố bùn kười wua' :Popo lớn19:
  Bài viết hay nhất3
Ha ha. Nhjn may nhu k0n ng0. Day nhu ak.
  Bài viết hay nhất4
Thằng hoàng Bút viết như xít :Popo lớn36:
  Bài viết hay nhất5
Trông xik thế kon\ gì
  Bài viết hay nhất6
nhìn khắm khắm :Popo lớn21: :Popo lớn21:
  Bài viết hay nhất7
Sửa ngay mấy cái anh đi :Popo lớn22:
  Bài viết hay nhất8
không bao giờ :Popo lớn32:
  Bài viết hay nhất9
CÓ mà không biết sửa ấy .hehe
  Bài viết hay nhất10
Bạn không có quyền trả lời bài viết