[FM] bảng thông báo đẹp

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :Dùng iframe để chèn vào nơi thích hợp
Code:
<iframe src="LINK trang html"height="310" width="960"frameborder="0"></iframe>
ẩn bài
  Bài viết hay nhất26
test
  Bài viết hay nhất27
aaaaa
  Bài viết hay nhất28
Bạn không có quyền trả lời bài viết