[Code] xem ảnh với nhiều dạng

  Bài viết hay nhất1
1-Xem ảnh với Fancybox
Quản lý tổng thể - Display - Templates - overall_header:
Thêm vào bên dưới

Code:
{CSS}

..bằng:

Code:
<link rel="stylesheet" href="http://link.08sh.tk/Cbox" type="text/css" />

Thêm vào bên dưới:

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

...code sau:

Code:
<script src="http://link.08sh.tk/Sbox" type="text/javascript"></script>

Nhóm ảnh, tự bắt link, xem được trên mọi trình duyệt.
Ưu điểm: Ứng dụng xem ảnh, chèn webside, video, flash, Ajax,...
Nhược điểm: Hơi... nặng

2-Xem ảnh với Slimbox

Bước 1: Chèn vào Css:

Code:
#lbOverlay{position:fixed;z-index: 999;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background-color:#000;cursor:pointer;}#lbCenter,#lbBottomContainer{position:absolute;z-index: 999;overflow:hidden;background-color:#fff;}.lbLoading{background:#fff url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/novfao10.gif) no-repeat center;}#lbImage{position:absolute;left:0;top:0;border:10px solid #fff;background-repeat:no-repeat;}#lbPrevLink,#lbNextLink{display:block;position:absolute;top:0;width:50%;outline:none;}#lbPrevLink{left:0;}#lbPrevLink:hover{background:transparent url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/11qo2n10.gif) no-repeat 0 15%;}#lbNextLink{right:0;}#lbNextLink:hover{background:transparent url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/1r7u6o10.gif) no-repeat 100% 15%;}#lbBottom{font-family:Verdana, Arial, Geneva, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;color:#666;line-height:1.4em;text-align:left;border:10px solid #fff;border-top-style:none;}#lbCloseLink{display:block;float:right;width:66px;height:22px;background:transparent url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/1217by10.gif) no-repeat center;outline:none;margin:5px 0;}#lbCaption,#lbNumber{margin-right:71px;}
.postbody img{max-width:450px;}

Bước 2: Thêm vào header:
Trong header. Thêm vào bên dưới

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

...bằng code:

Code:
<script type="text/javascript" src="http://link.08sh.tk/Slimbox"></script>

Bước 3: Kiểm tra Templates
1- Xem trong viewtopic_body còn đoạn script này không, nếu không thì thêm vào.

Code:
<!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]></script><!-- END switch_image_resize -->

2- Kiểm tra overall_header xem có đoạn này chưa:
Code:
<div id="page-body">
3- Kiểm tra viewtopic_body xem còn đoạn này không:
Code:
<div class="postbody">

4- Quản lý tổng thể - Messages and e-mails - Cấu hình diễn đàn - Images resize : Xoá trống 2 ô Width và Height

Nhóm ảnh, tự bắt link, xem được trên mọi trình duyệt.
Ưu điểm: Trình xem ảnh siêu nhẹ.
Nhược điểm: Chỉ để xem ảnh chứ chẳng làm gì khác.

3-Xem ảnh với Colorbox

Code:
#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/border10.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/border10.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/contro11.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin11.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}

Trong header - Thêm vào bên dưới :

Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

...bằng code sau:

Code:
<script type="text/javascript" src="http://link.08sh.tk/colorbox"></script>

Nguồn: baivong.tk
Bạn không có quyền trả lời bài viết