[FM]Trang chủ 4 ảnh kèm danh ngôn

  Bài viết hay nhất1
Demo:
Code:
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification" content="ZsW5jLzpnKwmm_672VFNCXp4j1_bH9KX6jF8zQGMCLY" />
<title>Cộng đồng Teen9B - Forger Me Not</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/439/439758h831qlcl8s.gif" type="image/x-icon" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="stylesheet" href="http://kidfam.net/js/ja.catslwi.css" type="text/css" />
<link href="js/ja.moomenu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="http://kidfam.net/js2/ja.slideshow2.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="http://kidfam.net/js2/template.css" type="text/css" />
</head>

<body id="bd" class="  fs3" style="text-align: center" >
<script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js/ja.catslwi.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js2/1.js"></script>
<script src="http://kidfam.net/js2/ja.slideshow2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://kidfam.net/js2/ja.slideshow.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js2/2.js"></script>
<script type="text/javascript">
      jaSLWI.expandH = 75;
</script>
<!--[if lte IE 6]><style type="text/css">img {border: none;}</style><![endif]--><div id="extras"><div>
<br><br><div id="ja-topslwrap2">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr><td><div  id="ja-topsl2" class="clearfix">
    <div class="moduletable_default clearfix">

          <div class="moduletable_default clearfix">

  <div onclick="location.href='/forum'" class="ja-catslwi ja-catslwi-first" style=" cursor: pointer;">
  <div class="ja-catslwi-inner" style="height: 120px; background:url(http://kidfam.net/pic/4.jpg) no-repeat;">
  <div class="ja-catslwi-container">
      <div class="ja-catslwi-text" style="height: 25px;">
      <div id="ja-catslwi-textbg1" class="ja-catslwi-content" style="height:75px; background-color:#000000; position:absolute; left:0px; top:0px; width:226px"">
      <script type="text/javascript">
        textbg = document.getElementById("ja-catslwi-textbg1");
        textbg.style.opacity = 0.75;
        textbg.style.filter = 'alpha(opacity=75)';
      </script>

      </div>
      <div class="ja-catslwi-display" style="height:75px; color:#666666;">
        <h3 align="center"><font size="2">Trang chủ
        </font> </h3>
        <p align="center"><font size="2">Tình Bạn Là Mãi Mãi</font></div>
      </div>
  </div>
  </div>

</div><div onclick="location.href='/forum'" class="ja-catslwi ja-catslwi-center" style=" cursor: pointer;">
  <div class="ja-catslwi-inner" style="height: 120px; background:url(http://kidfam.net/pic/3.jpg) no-repeat;">
  <div class="ja-catslwi-container">
      <div class="ja-catslwi-text" style="height: 25px;">
      <div id="ja-catslwi-textbg2" class="ja-catslwi-content" style="height:75px; background-color:#000000; position:absolute; left:0px; top:0px; width:226px">
      <script type="text/javascript">
        textbg = document.getElementById("ja-catslwi-textbg2");
        textbg.style.opacity = 0.75;
        textbg.style.filter = 'alpha(opacity=75)';
      </script>
      </div>

      <div class="ja-catslwi-display" style="height:75px; color:#666666; position:absolute; left:-1px; top:0px; width:204px">

        <h3 align="center"><font size="2">Diễn đàn</font></h3>
        <p align="center"><font size="2">Một Thế Giới Tình Bạn Kì Diệu</font></div>
      </div>
  </div>
  </div>
</div><div onclick="location.href='/forum'" class="ja-catslwi ja-catslwi-center" style=" cursor: pointer;">
  <div class="ja-catslwi-inner" style="height: 120px; background:url(http://kidfam.net/pic/2.jpg) no-repeat;">
  <div class="ja-catslwi-container">

      <div class="ja-catslwi-text" style="height: 25px;">
      <div id="ja-catslwi-textbg3" class="ja-catslwi-content" style="height:75px; background-color:#000000; position:absolute; left:0px; top:0px; width:226px"">
      <script type="text/javascript">
        textbg = document.getElementById("ja-catslwi-textbg3");
        textbg.style.opacity = 0.75;
        textbg.style.filter = 'alpha(opacity=75)';
      </script>
      </div>
      <div class="ja-catslwi-display" style="height:75px; color:#666666;">
        <h3 align="center"><font size="2">Cuộc sống - Sự ng</font></h3>

        <p align="center"><font size="2">Cuộc sống tràn đầy ý nghĩa</font></div>

      </div>
  </div>
  </div>
</div><div onclick="location.href='/forum'" class="ja-catslwi ja-catslwi-last" style=" cursor: pointer;">
  <div class="ja-catslwi-inner" style="height: 120px; background:url(http://kidfam.net/pic/1.jpg) no-repeat;">
  <div class="ja-catslwi-container">

      <div class="ja-catslwi-text" style="height: 25px;">
      <div id="ja-catslwi-textbg4" class="ja-catslwi-content" style="height:75px; background-color:#000000; position:absolute; left:0px; top:0px; width:226px"">

      <script type="text/javascript">
        textbg = document.getElementById("ja-catslwi-textbg4");
        textbg.style.opacity = 0.75;
        textbg.style.filter = 'alpha(opacity=75)';
      </script>

      </div>
      <div class="ja-catslwi-display" style="height:75px; color:#666666;">
        <h3 align="center"><font size="2">Tâm tư - Tình cảm</font></h3>
        <p align="center"><font size="2">Cùng chia sẽ những buồn, vui ...</font></div>

      </div>

  </div>
  </div>

</div>
  </div>
    </div>
      </div>

</div><div id="ja-topslwrap">
  <div id="ja-topsl">

    <div class="ja-slidewrap" id="ja-slide-57" style="visibility:hidden">
  <div class="ja-slide-main-wrap">
    <div class="ja-slide-main" style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; height: 1071px">

            <div class="ja-slide-item">
            <img src="http://kidfam.net/pic2/sl-2.jpg" alt="sl-2.jpg"/>
            </div>                 
            <div class="ja-slide-item">
            <img src="http://kidfam.net/pic2/sl-4.jpg" alt="sl-4.jpg"/>
            </div>                 
            <div class="ja-slide-item">

            <img src="http://kidfam.net/pic2/sl-3.jpg" alt="sl-3.jpg"/>
            </div>                 
            <div class="ja-slide-item">

            <img src="http://kidfam.net/pic2/sl-1.jpg" alt="sl-1.jpg"/>
            </div>                 
          </div>     
   
    <div class="but_prev ja-slide-prev"></div>
    <div class="but_next ja-slide-next"></div>
    <div class="maskDesc"><div class="inner"></div></div>

  </div>

 
    <div class="ja-slide-descs">
          <div class="ja-slide-desc"><h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời cho bạn bè vẫn còn quá ngắn ngủi.</p></div>             
          <div class="ja-slide-desc"><h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi, người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy.</p></div>             
          <div class="ja-slide-desc"<h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Nếu anh không thể nói với bạn một cách thẳng thắn, công khai, thậm chí gay gắt nữa, tất cả những gì anh nghĩ về bạn, hành vi của bạn hoặc nếu anh không thể nghe bạn nói một sự thật như thế về bản thân anh thì các anh chưa thật sự tin nhau, chưa hiểu nhau, chưa tôn trọng nhau.</p></div>             
          <div class="ja-slide-desc"><h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.
</p></div>     
  <div class="ja-slide-desc"><h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh nếu anh là kẻ hèn nhát; nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.</p></div>         
 <div class="ja-slide-desc"><h3>Danh Ngôn Tình Bạn - Teen9B</h3><br /><p>Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.
Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động.</p></div>                 
                 
            </div>   
        </div>

      <script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js2/1.js"></script>
  </div>
</div><div id="ja-botslwrap" class="clearfix">
  <div id="ja-botsl" class="clearfix">
          <div class="ja-box-right" style="width: 30%;">
            <div class="moduletable">
             
<script src="http://kidfam.net/js2/ja.slideshow2.js" type="text/javascript"></script>

<script src="http://kidfam.net/js2/ja.slideshow.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://kidfam.net/js2/2.js"></script>
 
</div>
  </div>
      </div>
  </div>

</td></tr></table><div>☺ Forger Me Not ☺<br> <br> Copyright © 2010-2011 Cộng đồng Teen9b.<br>Diễn đàn hiển thị tốt nhất ở <a href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-4.0.1&os=win&lang=vi" class="postlink" target="_blank"><b>FireFox</b></a> và độ phân giải là 1280x960. <br>Phát triển bởi cộng đồng học sinh THCS Nguyễn Đức Cảnh và tất cả thành viên. <br> Hỗ trợ Online: nhock.demon9x@yaho.com<div>

</body>
</html>
<a href="http://www.forumvi.com" target="_blank"> </a>
Bạn không có quyền trả lời bài viết