[FM] Code index_box 2 cột skin svnh cập nhập ngày 7/8/2011

  Bài viết hay nhất1
Code:

  [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_01"] [img(13,37)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td class="boxheaderbar"] <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td valign="top"> </td> <td class="width100">  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> [img(6,24)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]</td> <td class="boxcolorbar"> Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Teen9B</td> <td class="boxcolorbar_03"> [img(6,24)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]</td> </tr> </table>
 </td> <td> [img(35,37)]http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/9b10.jpg[/img]</td> </tr> </table> [/td] [td class="box_03"] [img(13,37)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]

[table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"]
   [tr]
      <td valign="bottom">

         
         [td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"]{LOGGED_AS}.
{LAST_VISIT_DATE}

         {CURRENT_TIME}

         
         


   » Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần [url=http://camxuc9x.forumvi.com//faq.htm]hỏi/đáp[/url] để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào [url=http://camxuc9x.forumvi.com//profile.forum?mode=register]đây[/url] để đăng ký.      [/td]
      [td class="row4 gensmall" align="right" valign="bottom"]

         
         [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{U_SEARCH_NEW}]{L_SEARCH_NEW}[/url]
  

         [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{U_SEARCH_SELF}]{L_SEARCH_SELF}[/url]


                        [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{L_SEARCH_UNANSWERED}]{L_SEARCH_UNANSWERED}[/url]
         
      [/td][/tr][/table]

 [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_06"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td style="width: 100%" class="boxfooterbar"][/td] [td class="box_08"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
 
 

 
<div class="boxcontainer"> <div class="box_04">  [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_01"] [img(13,37)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img][/td] [td class="boxheaderbar"] <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td width="5%"></td> <td class="width100">  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> [img(6,24)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img]</td> <td class="boxcolorbar">[b]{catrow.tablehead.L_FORUM}[/b]

</font></td>


<td class="boxcolorbar_03"> [img(6,24)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img]</td> </tr> </table>
 </td> <td> [img(35,37)]http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/9b10.jpg[/img]</td> </tr> </table> [/td] [td class="box_03"] [img(13,37)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
[center]

[table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" id="collapseobj_forumbit_86" style=""] [tr align="center"][td class="thead" width="4%"][/td] [td class="thead" width="63%"]Chuyên mục quan trọng[/td] [td class="thead" width="33%"]Bài gửi sau cùng[/td][/tr]
   
   
   [tr]
      
      [td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      
      [td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%"]
         
            
               [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{catrow.cathead.U_VIEWCAT}]{catrow.cathead.CAT_TITLE}[/url]
            
         
      [/td]
      [td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"] [/td]
   [/tr]
   
   
   [tr align="center"]
      
      [td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      

      [td class="alt2"]
         [img]{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}[/img]
      [/td]
      [td class="alt1Active"]
         
                           [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}][size=16][color=ff00ff]¨‘°ºO(¯°•.{catrow.forumrow.FORUM_NAME}.•°¯)Oº°‘¨[/color][/size]
[/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//search?search_id=newposts][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//mode=newtopic][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//forum][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//rss][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]


            
         
         {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
         
{catrow.forumrow.L_LINKS}[b]{catrow.forumrow.LINKS}[/b]


   [size=7][color=black][b]{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}[/b] [/color][/size][size=9]{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}[/size]
            
      [/td]
      
<td class="altthinh">
[img]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/post_n10.gif[/img][b]{catrow.forumrow.LAST_POST}[/b]

[center]

      [td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"]{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}[/td]
      
   [/tr]


   
   
   [tr]

      
      [td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      
      [td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"][img(1,1)]{SPACER}[/img][/td]
   [/tr]

   
   

 [/table]

[/center]
[/center]
 [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_06"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td style="width: 100%" class="boxfooterbar"][/td] [td class="box_08"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
 
 
</table>
 
Đề nghị ghi nguồn nếu bạn chia sẻ nơi khác - by HướngCool
  Bài viết hay nhất2
:mimcuoi:
  Bài viết hay nhất3
ăd
  Bài viết hay nhất4
cho mình cái css làm lệch chuyên mục đi bạn
  Bài viết hay nhất5
thank nhìu mình chỉ cần cái đó thoy k cần index box
  Bài viết hay nhất6
xem
  Bài viết hay nhất7
xem nào
  Bài viết hay nhất8
iwant.mk đã viết:
Đề nghị ghi nguồn nếu bạn chia sẻ nơi khác - by HướngCool
ẩn bài

dau
  Bài viết hay nhất9
Không nhìn thấy gì sao mà hỏi đâu :rengoi:
  Bài viết hay nhất10
xem
  Bài viết hay nhất11
:huytsao:
  Bài viết hay nhất12
f23f24g3g34g
  Bài viết hay nhất13
:hettoang:
  Bài viết hay nhất14
thank
  Bài viết hay nhất15
vote
  Bài viết hay nhất16
fgfgfgf
  Bài viết hay nhất17
xem
  Bài viết hay nhất18
xem
  Bài viết hay nhất19
xem
  Bài viết hay nhất20
xem :)
  Bài viết hay nhất21
xem
  Bài viết hay nhất22
Thanks
  Bài viết hay nhất23
xem
  Bài viết hay nhất24
cho demo đi adm
  Bài viết hay nhất25
[FM] Code index_box 2 cột skin svnh cập nhập ngày 7/8/2011
  Bài viết hay nhất26
Bạn không có quyền trả lời bài viết