[FM] Code index_box 2 cột skin svnh cập nhập ngày 7/8/2011

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Code:

  [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_01"] [img(13,37)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td class="boxheaderbar"] <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td valign="top"> </td> <td class="width100">  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> [img(6,24)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]</td> <td class="boxcolorbar"> Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Teen9B</td> <td class="boxcolorbar_03"> [img(6,24)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img]</td> </tr> </table>
 </td> <td> [img(35,37)]http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/9b10.jpg[/img]</td> </tr> </table> [/td] [td class="box_03"] [img(13,37)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]

[table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"]
   [tr]
      <td valign="bottom">

         
         [td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"]{LOGGED_AS}.
{LAST_VISIT_DATE}

         {CURRENT_TIME}

         
         


   » Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần [url=http://camxuc9x.forumvi.com//faq.htm]hỏi/đáp[/url] để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào [url=http://camxuc9x.forumvi.com//profile.forum?mode=register]đây[/url] để đăng ký.      [/td]
      [td class="row4 gensmall" align="right" valign="bottom"]

         
         [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{U_SEARCH_NEW}]{L_SEARCH_NEW}[/url]
  

         [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{U_SEARCH_SELF}]{L_SEARCH_SELF}[/url]


                        [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{L_SEARCH_UNANSWERED}]{L_SEARCH_UNANSWERED}[/url]
         
      [/td][/tr][/table]

 [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_06"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td style="width: 100%" class="boxfooterbar"][/td] [td class="box_08"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
 
 

 
<div class="boxcontainer"> <div class="box_04">  [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_01"] [img(13,37)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img][/td] [td class="boxheaderbar"] <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td width="5%"></td> <td class="width100">  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> [img(6,24)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img]</td> <td class="boxcolorbar">[b]{catrow.tablehead.L_FORUM}[/b]

</font></td>


<td class="boxcolorbar_03"> [img(6,24)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img]</td> </tr> </table>
 </td> <td> [img(35,37)]http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/9b10.jpg[/img]</td> </tr> </table> [/td] [td class="box_03"] [img(13,37)]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/spacer10.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
[center]

[table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" id="collapseobj_forumbit_86" style=""] [tr align="center"][td class="thead" width="4%"][/td] [td class="thead" width="63%"]Chuyên mục quan trọng[/td] [td class="thead" width="33%"]Bài gửi sau cùng[/td][/tr]
   
   
   [tr]
      
      [td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      
      [td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%"]
         
            
               [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{catrow.cathead.U_VIEWCAT}]{catrow.cathead.CAT_TITLE}[/url]
            
         
      [/td]
      [td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"] [/td]
   [/tr]
   
   
   [tr align="center"]
      
      [td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      

      [td class="alt2"]
         [img]{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}[/img]
      [/td]
      [td class="alt1Active"]
         
                           [url=http://camxuc9x.forumvi.com/{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}][size=16][color=ff00ff]¨‘°ºO(¯°•.{catrow.forumrow.FORUM_NAME}.•°¯)Oº°‘¨[/color][/size]
[/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//search?search_id=newposts][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//mode=newtopic][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//forum][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]

[url=http://camxuc9x.forumvi.com//rss][img(11,11)]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img][/url]


            
         
         {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
         
{catrow.forumrow.L_LINKS}[b]{catrow.forumrow.LINKS}[/b]


   [size=7][color=black][b]{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}[/b] [/color][/size][size=9]{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}[/size]
            
      [/td]
      
<td class="altthinh">
[img]http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/post_n10.gif[/img][b]{catrow.forumrow.LAST_POST}[/b]

[center]

      [td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"]{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}[/td]
      
   [/tr]


   
   
   [tr]

      
      [td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"][img]{SPACER}[/img][/td]
      
      [td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"][img(1,1)]{SPACER}[/img][/td]
   [/tr]

   
   

 [/table]

[/center]
[/center]
 [table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"] [tr] [td class="box_06"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [td style="width: 100%" class="boxfooterbar"][/td] [td class="box_08"] [img(8,6)]http://illiweb.com/fa/empty.gif[/img][/td] [/tr] [/table]
 
 
</table>
 
Đề nghị ghi nguồn nếu bạn chia sẻ nơi khác - by HướngCool
  Bài viết hay nhất26
xem
  Bài viết hay nhất27
xem
  Bài viết hay nhất28
không phải tôi
  Bài viết hay nhất29
làm gì có code trời lừa tềnh à
  Bài viết hay nhất30
gmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  Bài viết hay nhất31
thanksthanks
  Bài viết hay nhất32
Code index_box
  Bài viết hay nhất33
222222222222
  Bài viết hay nhất34
222222222222222
  Bài viết hay nhất35
sem
  Bài viết hay nhất36
thanksthanks
  Bài viết hay nhất37
Bạn không có quyền trả lời bài viết