BugHDau 6098

  Bài viết hay nhất1
MasterAction 6098 uto Uptim – Auto Key – Bug mặt – Bug hđ – Hack Au 6098
- F3 : Canh perfect 80 %
- F4 + 1 : Hack Mất Phím Đỏ khi bật delete
- F4 + 2 : Chuyển đổi các sàn về sàn ma
- F5 : Đổi tất cả chế độ delete về delete tự do
- F6 : Hack Perfect Đóng Băng
- F7 : Hack Điểm ( Ấn 1 lần thì tăng ít , 2 lần tăng bình thường , 3 lần tăng cao )
- F8 + 1 : Hack 1 Phím [ Space ] chế độ Beat Rush
- F8 + 2 : Hack 1 Phím [ Phím Trái ] Chế đọ 1-2
- Enter : Ấn các tên hành động ví dụ smile , lane , keone , buane , ... muốn sử dụng phải có 1 hành động trở lên

LinkDow :http://www.fileden.com/files/2011/8/27/3188042//Santoro.rar
- F2 + 1 : Bug màu da cho nam [ Ấn lần thứ 1 : màu da cơ bản , lần 2 màu da trăng , lần 3 màu da đen ]
- F2 : 2 : Bug màu da cho nữ [ tương tự ]
- F9 : Ấn perfect 1 lần sau đó ấn F9 để tăng combo perfect lên 9999 lần
- F10 : Hack Tốc độ điệu nhảy
- F11 : Tắt tất cả các hack
- F12 : Hack 5 Tim dành cho các đôi nhảy thiếu tim hoặc mới cưới [ Ấn thật nhanh để tránh bị dis ]
- ALT : Hack Auto Tự Nhảy [ Auto Pro – Tự động nhảy hết ván , ấn như người thật ]
- CTRL : Hack xHit Beat Rush ( Ở chế độ Beat Rush )
- CTRL + D : xCombo Beat Rush
- Tự động cho chỉnh được kích cỡ cửa sổ au
- Kích hoạt sẵn hack spam chat ( chat nhanh mà k bị lỗi “ quá 3 lần 1 lúc
Bạn không có quyền trả lời bài viết