Auto Skygarden 5.6

  Bài viết hay nhất1
Tính Năng Cập Nhật ở Auto KVTM 5.6
-Fix lỗi cất chậu khi thu hoạch ( nếu vẫn k đc thì tăng chậu lên 1 bậc nha )
-Thêm tính năng bỏ qua tầng.
-Câp nhật Auto PikaMÂY
-...

Ở bản 5.6 phần thông số khu vườn sẽ có thêm 1 ô mới ( Số tầng Mây ..... - ..*..), ô này dành cho những người chưa có tiền mở tầng mây mới ( tầng 10, 11) sẽ bỏ qua tầng đó không auto, sô tầng mây bạn vẫn ghi như bt và ở phía sau sẽ ghi số tầng bỏ qua.
Vd: vườn có 11 tầng và tầng 11 chưa đc mở thì sẽ điền là Số tầng mây 11 - 1

Hướng dẫn auto PikaMÂY:
Bạn vào cửa sổ KVTM, ấn bật pikamay lên rồi ra lại auto, ấn vào nút PikaMÂY ( tab cơ bản ) để bắt đầu auto
Một vài lưu ý:
+ khi đang auto thì không di chuyển chuột vào cửa sổ KVTM (nếu đã di chuyển vào thì phải di chuyển liên tục, hoặc ấn dừng auto --> tự chơi tiếp = tay)
+ không ăn bất kỳ cặp nào khi đang auto ( tốt nhất để yên chuột và nhìn )
+ không để ẩn cửa sổ KVTM xuống hoặc che mất phần chơi pikamay

Auto lúc đầu sẽ nhanh hơn lúc sau, nên còn khoảng 5 -10 cặp hoặc lúc nào bạn cảm thấy chơi đc thì nên dừng auto lại và chơi = tay sẽ nhanh hơn .
Thời gian kiểm tra màu cũng tùy thuộc từng máy, và giao diện của máy ( basic theme nhanh hơn nhiều với Aero theme của Win 7 ).
Tốc độ chơi cũng phù thuộc vào màn chơi và 1 số cặp chọn.

DOWNLOAD

fileden.com /VipAutoPro_Auto_KVTM_5.6.zip
Bạn không có quyền trả lời bài viết