MasterAction 6101 12/11Bug Hành động dis mặt Auto -PerfectSpam .v.v an

  Bài viết hay nhất1


FIX12/11
Fix không cần copy Hack vào Thư Mục Au ^^~
Loai bỏ 1 số chức năng phụ liên quan ACV
H hack per đã xài bình thường
Fix 11/11 thêm 1 chức năng củ chuối Hack đổi tên room người khác
F11 bật ( cần có thẻ Oh yeah mới được)Hướng dẩn dow hack

http://adf.ly/3hY8Q

Hoặc

http://adf.ly/3hDyb

hướng dẩn
tắt hết chuong trình diệt virut để tránh delete file hack
Đối với các bạn dùng win dow 7 thì chuột phải vào bản hack rồi run as Administrator
  Bài viết hay nhất2
no hack
Bạn không có quyền trả lời bài viết