GÕ TIẾNG VIỆT TRONG AU VỚI UNIKEY...

  Bài viết hay nhất1
bạn sẽ không phải khổ sở khi bấm tiếng việt trong game au bằng ALT +...
cách thứ nhất bạn dùng chương trình 4.1
bảng mã: unicode tổ hợp gõ được cả trong AU lẫn bên ngoài


link 1: http://www.box.com/public/exrf6di4s6
link 2: http://adf.ly/32uRN

Bạn không có quyền trả lời bài viết