[FM] Code load màn hình trắng

  Bài viết hay nhất1
Code:
<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$('#wbox').fadeOut("1000");});</script>
<div id="wbox"></div>
  Bài viết hay nhất2
dở người đc éo đâu đăng bậy bạ
Bạn không có quyền trả lời bài viết