[Share] Last topic pro style

  Bài viết hay nhất1
Nói 2k12 cho oai :nherang:
Vào vấn đề chính lun, last nè có bài tương tự share rồi, nhưng ko có nhiều tiện ích, nói chung là chức năng, nhiều forum có nhưng chưa share, chủ yêu dìm hàng, hôm nay nổi hứng post cho ae xài thử xem có được ko nhá!
Demo:

Chức năng:
  • Gồm các top: gửi bài, mở chủ đề, tuần, tháng.
  • Thành viên mới, quản lý diễn đàn, tiện ích
  • Chủ đề được trả lời nhiều, Chủ đề được xem nhiều
  • Bài viết mới, kèm thêm các chuyên mục con khác
  • Xem trước bài viết


Nếu có thắc mắc xin post vào topic này:
http://camxuc9x.forumvi.com/t962-topic
Ai chưa có colorbox thì xem topic này:
http://camxuc9x.forumvi.com/t963-topic


Cái xem thêm các bài viết chuyên mục mình sẽ hướng dẫn sau nha! tạm thời thế đã
P/s: Hàng này mình cũng đi view thôi, chia sẻ ae xài tạm :toetmom:

ẩn bài


Nếu muốn sao chép bài viết đi đâu, vui lòng ghi nguồn do C.X.9X bạn nhé!
  Bài viết hay nhất2
mod_most_viewed_topics
Code:
<script type="text/javascript">document.write('\u003C\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003D\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002F\u006A\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003E\u000D\u0064\u006F\u0063\u0075\u006D\u0065\u006E\u0074\u002E\u0077\u0072\u0069\u0074\u0065\u0028\u0075\u006E\u0065\u0073\u0063\u0061\u0070\u0065\u0028\u0022\u0025\u0033\u0043\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0064\u006F\u0063\u0075\u006D\u0065\u006E\u0074\u0025\u0032\u0039\u002E\u0072\u0065\u0061\u0064\u0079\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u0025\u0033\u0043\u0073\u0070\u0061\u006E\u0025\u0032\u0030\u0063\u006C\u0061\u0073\u0073\u0025\u0033\u0044\u0025\u0032\u0032\u0062\u0076\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0030\u002F\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u002E\u006C\u006F\u0061\u0064\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002F\u006D\u0065\u006D\u0062\u0065\u0072\u006C\u0069\u0073\u0074\u0025\u0033\u0046\u006D\u006F\u0064\u0065\u0025\u0033\u0044\u006A\u006F\u0069\u006E\u0065\u0064\u0025\u0032\u0036\u006F\u0072\u0064\u0065\u0072\u0025\u0033\u0044\u0044\u0045\u0053\u0043\u0025\u0032\u0036\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0044\u004F\u006B\u0025\u0032\u0036\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065\u0025\u0032\u0030\u002E\u0074\u0068\u0061\u006E\u0068\u0076\u0069\u0065\u006E\u006D\u006F\u0069\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u006C\u0069\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0030\u0031\u0030\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u006A\u0051\u0075\u0065\u0072\u0079\u0025\u0032\u0038\u0074\u0068\u0069\u0073\u0025\u0032\u0039\u002E\u0068\u0069\u0064\u0065\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0061\u0070\u0070\u0065\u006E\u0064\u0054\u006F\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002E\u0074\u0039\u0074\u0068\u0061\u006E\u0068\u0076\u0069\u0065\u006E\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006E\u0025\u0032\u0038\u0031\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006E\u0025\u0032\u0030\u0066\u0061\u006C\u0073\u0065\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u0025\u0033\u0043\u0073\u0070\u0061\u006E\u0025\u0032\u0030\u0063\u006C\u0061\u0073\u0073\u0025\u0033\u0044\u0025\u0032\u0032\u0062\u0076\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0030\u002F\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u002E\u006C\u006F\u0061\u0064\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002F\u006D\u0065\u006D\u0062\u0065\u0072\u006C\u0069\u0073\u0074\u0025\u0033\u0046\u006D\u006F\u0064\u0065\u0025\u0033\u0044\u006A\u006F\u0069\u006E\u0065\u0064\u0025\u0032\u0036\u006F\u0072\u0064\u0065\u0072\u0025\u0033\u0044\u0044\u0045\u0053\u0043\u0025\u0032\u0036\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0044\u004F\u006B\u0025\u0032\u0036\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065\u0025\u0032\u0030\u002E\u006E\u0067\u0061\u0079\u0074\u0068\u0061\u006D\u0067\u0069\u0061\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u006C\u0069\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0030\u0031\u0030\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u006A\u0051\u0075\u0065\u0072\u0079\u0025\u0032\u0038\u0074\u0068\u0069\u0073\u0025\u0032\u0039\u002E\u0068\u0069\u0064\u0065\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0061\u0070\u0070\u0065\u006E\u0064\u0054\u006F\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002E\u0074\u0039\u006E\u0067\u0061\u0079\u0074\u0068\u0061\u006D\u0067\u0069\u0061\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006E\u0025\u0032\u0038\u0031\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006E\u0025\u0032\u0030\u0066\u0061\u006C\u0073\u0065\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u0025\u0033\u0043\u0073\u0070\u0061\u006E\u0025\u0032\u0030\u0063\u006C\u0061\u0073\u0073\u0025\u0033\u0044\u0025\u0032\u0032\u0062\u0076\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0030\u002F\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u002E\u006C\u006F\u0061\u0064\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002F\u006D\u0065\u006D\u0062\u0065\u0072\u006C\u0069\u0073\u0074\u0025\u0033\u0046\u006D\u006F\u0064\u0065\u0025\u0033\u0044\u006A\u006F\u0069\u006E\u0065\u0064\u0025\u0032\u0036\u006F\u0072\u0064\u0065\u0072\u0025\u0033\u0044\u0044\u0045\u0053\u0043\u0025\u0032\u0036\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0044\u004F\u006B\u0025\u0032\u0036\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065\u0025\u0032\u0030\u002E\u006C\u0061\u006E\u0063\u0075\u006F\u0069\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u006C\u0069\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0030\u0031\u0030\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u006A\u0051\u0075\u0065\u0072\u0079\u0025\u0032\u0038\u0074\u0068\u0069\u0073\u0025\u0032\u0039\u002E\u0068\u0069\u0064\u0065\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0061\u0070\u0070\u0065\u006E\u0064\u0054\u006F\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002E\u0074\u0039\u006C\u0061\u006E\u0063\u0075\u006F\u0069\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006E\u0025\u0032\u0038\u0031\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006E\u0025\u0032\u0030\u0066\u0061\u006C\u0073\u0065\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u0025\u0033\u0043\u0073\u0070\u0061\u006E\u0025\u0032\u0030\u0063\u006C\u0061\u0073\u0073\u0025\u0033\u0044\u0025\u0032\u0032\u0062\u0076\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0030\u002F\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u002E\u006C\u006F\u0061\u0064\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002F\u006D\u0065\u006D\u0062\u0065\u0072\u006C\u0069\u0073\u0074\u0025\u0033\u0046\u006D\u006F\u0064\u0065\u0025\u0033\u0044\u006A\u006F\u0069\u006E\u0065\u0064\u0025\u0032\u0036\u006F\u0072\u0064\u0065\u0072\u0025\u0033\u0044\u0044\u0045\u0053\u0043\u0025\u0032\u0036\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0044\u004F\u006B\u0025\u0032\u0036\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065\u0025\u0032\u0030\u002E\u0070\u006F\u0073\u0074\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u006C\u0069\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0030\u0031\u0030\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u006A\u0051\u0075\u0065\u0072\u0079\u0025\u0032\u0038\u0074\u0068\u0069\u0073\u0025\u0032\u0039\u002E\u0068\u0069\u0064\u0065\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0061\u0070\u0070\u0065\u006E\u0064\u0054\u006F\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002E\u0074\u0039\u0070\u006F\u0073\u0074\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006E\u0025\u0032\u0038\u0031\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006E\u0025\u0032\u0030\u0066\u0061\u006C\u0073\u0065\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0033\u0043\u002F\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0025\u0030\u0041\u0025\u0033\u0043\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u0025\u0033\u0043\u0073\u0070\u0061\u006E\u0025\u0032\u0030\u0063\u006C\u0061\u0073\u0073\u0025\u0033\u0044\u0025\u0032\u0032\u0062\u0076\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0030\u002F\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u002E\u006C\u006F\u0061\u0064\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002F\u006D\u0065\u006D\u0062\u0065\u0072\u006C\u0069\u0073\u0074\u0025\u0033\u0046\u006D\u006F\u0064\u0065\u0025\u0033\u0044\u006A\u006F\u0069\u006E\u0065\u0064\u0025\u0032\u0036\u006F\u0072\u0064\u0065\u0072\u0025\u0033\u0044\u0044\u0045\u0053\u0043\u0025\u0032\u0036\u0073\u0075\u0062\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0044\u004F\u006B\u0025\u0032\u0036\u0075\u0073\u0065\u0072\u006E\u0061\u006D\u0065\u0025\u0032\u0030\u002E\u006E\u0068\u006F\u006D\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u006C\u0069\u006D\u0069\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0030\u0031\u0030\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0032\u0030\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u006A\u0051\u0075\u0065\u0072\u0079\u0025\u0032\u0038\u0074\u0068\u0069\u0073\u0025\u0032\u0039\u002E\u0068\u0069\u0064\u0065\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0061\u0070\u0070\u0065\u006E\u0064\u0054\u006F\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0037\u002E\u0074\u0039\u006E\u0068\u006F\u006D\u0025\u0032\u0037\u0025\u0032\u0039\u0025\u0030\u0041\u002E\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006E\u0025\u0032\u0038\u0031\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006E\u0025\u0032\u0030\u0066\u0061\u006C\u0073\u0065\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0033\u0043\u002F\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0022\u0029\u0029\u003B\u000D\u003C\u002F\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003E');</script>
<td><script type="text/javascript">function showstuff1(value){document.getElementById("k1").style.display = (value == "k1") ? "block" : "none";document.getElementById("k2").style.display = (value == "k2") ? "block" : "none";document.getElementById("k3").style.display = (value == "k3") ? "block" : "none";document.getElementById("k4").style.display = (value == "k4") ? "block" : "none";}</script><div id="k5" style=" overflow:hidden; width:100%; height:212px;"><table width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;;height: 26px!important;padding: 0px 0px;"><b><center><select id="changer2" name="type" style="width:140px" onchange="showstuff1(this.value);"><option value="k1">Thành Viên Mới</option><option value="k2">Quản Lý Diễn Đàn</option><option value="k3">☻Bang Teen9B☻</option><option value="k4">Tiện Ích</option></select></center></b></th></tr></table><table id="k1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="180"><div  class="t9thanhvien"></div>    </td><td style="padding: 0px;" class="row1" style="height: 18px;width: 150px;"><div class="t9ngaythamgia"></div> </td></tr></table><table id="k2" width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="175"><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1"><span style="color:#FA0000"><strong>HướngCool</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u2"><span style="color:#00BF00"><strong>jonny.kute96</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u18" class="gensmall"><span style="color:#0015FF"><strong>Trọng Sứt</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u5"><span style="color:#0015FF"><strong>†™√∙î∙þ™†</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div></td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="width: 100px;"><div style="height: 20px;width: 100px;" align="right">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Administrators</font></div><div style="height: 18px;" align="right">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Super Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div></td></tr></table><table id="k3" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="180"><div class="t9nhom"></div>  </td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="height: 18px;width: 150px;"><div align="right" class="tachnhom"></div></td></tr></table><table id="k4" width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="146px"><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a class="wb" href="/h10-status"><span onmouseover="showtip('Rất nhiều status đẹp cho nick yahoo của bạn !');" onmouseout="hidetip();">▼ Status độc đáo cho yahoo</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a class="wb" href="/h6-tromavatar"><span onmouseover="showtip('HeHe, chôm avatar bạn chat quá dễ !');" onmouseout="hidetip();">▼ Chôm avatar bạn chat</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a class="wb" href="/h8-taochu"><span onmouseover="showtip('Rất nhiều kiểu chữ đẹp đó nha!');" onmouseout="hidetip();">▼ Tạo kiểu chữ đẹp</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="wb" href="/h7-mouoc"><span onmouseover="showtip('Thử đoán xem những ước mở của bạn na !');" onmouseout="hidetip();">▼ Ước mơ của bạn</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a class="wb" href="/h4-truyla"><span onmouseover="showtip('Cùng truy lã những tên tội phạm khép tiếng nào !');" onmouseout="hidetip();">▼ Lệnh truy lã</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="http://pixlr.com/editor/"><span onmouseover="showtip('Bạn mún chỉnh sửa những bức ảnh thật đẹp, zô thôi !');" onmouseout="hidetip();">▼ Photoshop Online</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a class="wb" href="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/boi%20tinh%20yeu2.swf"><span onmouseover="showtip('Thử tình duyên của bạn nào !');" onmouseout="hidetip();">▼ Bói tình yêu</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/www.teen9b.forumotion.com_boitinhyeu1.swf"><span onmouseover="showtip('Bói tình yêu nào chị em !');" onmouseout="hidetip();">▼ Bói tình yêu 2</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h54-soso"><span onmouseover="showtip('Cập nhập liên tục và sớm nhất !');" onmouseout="hidetip();">▼ Kết quả sổ số</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h69-mahoa"><span onmouseover="showtip('Mã hóa code để bảo mật thông tin forum bạn !');" onmouseout="hidetip();">▼ Mã hóa code</span></a></font></div></td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="width: 100px;"><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px" color="red">Click Here!!!</font></div></tr></table></div><table width="214" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;padding: 0px 0px;"><center><font color="#ffffff">Chủ đề được xem nhiều</font></center></th></tr></table>

<table class="row4 genmed" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214" id="sell1"><tr><td style="font-size: 11px;border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 18px;width: 214px;" align="left"><!-- BEGIN TOPIC --><div style="height: 18px;"><a href="{TOPIC.LINK}">▼</a> <a class="lengtht" onmouseover="showtip('<span>{TOPIC.NAME}</span>');" href="{TOPIC.LINK}"onmouseout="hidetip();"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.TITLE}</font></a> <span style="float:right;"> -  lượt xem</span> <span class="a1view" style="float:right;"> {TOPIC.TITLE}</span></div><!-- END TOPIC --></td></tr></table></td></td></td></tr></table></td>
mod_poll
Code:
 <tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="title_small" align="center">Bình chọn</td></tr><tr>
<td>
<div class="main">
      {POLL_DISPLAY}
</div>
</td></tr></table>
</td></tr></tbody></table>
</div>
<div class="Page"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>
mod_statistics
Code:
 <tbody>
<tr><td style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="title_small">Web liên kết</td></tr><tr><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.skin4fm.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Skin4FM</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://diendan.chinhphuc.info/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Chinh Phục </span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.c3zone.net/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn C3zone</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://diendan.4allvn.info/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn 4all VN</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.baivong.tk"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Bãi vòng</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.4shared.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file miễn phí 1</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.mediafire.com/myfiles.php"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file lên mediafire</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.mixpod.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo list nhạc</span></a><br><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://y1n9.isgreat.org/Player-1/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo list nhạc 2</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.fileden.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file miễn phí 2</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="web" href=http://code.google.com/p/teen9b/downloads/list"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file lên Code Google</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.youtube.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Xem clip trược tuyến - Youtube</span></a><br>
<img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.slide.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo slide ảnh độc đáo</span></a><br>
<img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://adf.ly/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kiếm tiền Online</span></a><br></td></tr><tr><td class="title_small">Thống kê thành viên</td></tr><tr><td class="row1" style="padding: 8px;"><div class="module main">    <div class="main-content"><span class="gensmall">
        <font style="color: red;">{TOTAL_USERS}</font><br><br><font style="color:#ff8a00;">{NEWEST_USER}</font><br><br>
        {TOTAL_POSTS} {TOTAL_TOPICS}<br></span>
    </div>
</div></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
 <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
 Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>


</div>
</td>
</tr></thead></table></div>Còn nữa
  Bài viết hay nhất3
mod_top_post_users_month
Code:
<table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" id="sell6" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
mod_top_post_users_week
Code:
<table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" id="sell5" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1">
<!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;" class="row4"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
mod_top_posters
Code:
<script type="text/javascript">function showstuff2(value){document.getElementById("sell3").style.display = (value == "sell3") ? "block" : "none";document.getElementById("sell4").style.display = (value == "sell4") ? "block" : "none";document.getElementById("sell5").style.display = (value == "sell5") ? "block" : "none";document.getElementById("sell6").style.display = (value == "sell6") ? "block" : "none";}</script><table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px!important;padding: 0px 0px;"><center><select id="changer2" name="type" style="width:140px" onchange="showstuff2(this.value);"><option value="sell3">Top posters</option><option value="sell4">Top starters</option><option value="sell5">Top posters week</option><option value="sell6">Top posters month</option></select></center></th></tr></table><table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="display: block;" id="sell3"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1">
<!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>       

B2:
Vào topics_list_box tìm:
Code:
<a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a>
thay bằng:
Code:
<div class="cx9x">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/i_icon10.gif"/><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="recentlink" onmouseover="showtip('Tiêu đề: <font color=yellow>{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</font> <br><br>Thời  gian: <font color=red>{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}</font><br><br><font color=red>{topics_list_box.row.REPLIES}</font> trả lời | <font color=red>{topics_list_box.row.VIEWS}</font> lượt xem');" onmouseout="hidetip();" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE} </a></div>
<div class="thoigian" style="height: 18px;"><a onmouseover="showtip('{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} ');" onmouseout="hidetip();"><img src=http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/icon_c11.gif> </a></div>
tìm tiếp
Code:
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle"><span class="name"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br />{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
thay bằng:
Code:

<td class="row2" align="center" valign="middle"><div class="traloi" style="height: 18px;"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></div></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle"><div class="tacgia"><span class="name"><strong><span onmouseover="showtip('Xem thông tin thành viên này!');" onmouseout="hidetip();">{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</span></div></strong></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><div class="luotxem" style="height: 18px;"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></div></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br /><div class="tabmoi2"><span onmouseover="showtip('Xem thông tin thành viên này!');" onmouseout="hidetip();">{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR}</span> </div></span></td>

B3:
memberlist_body
Code:
<!-- BEGIN memberrow -->
...Đến...
<!-- END memberrow -->

Bằng code sau:
Code:
<!-- BEGIN memberrow -->
   <tr>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"> {memberrow.ROW_NUMBER} </span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><div class="blog_comment-avatar"><span class="avatarmember"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a></span></div></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><span class="gensmall"><div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 125px;"><a class="gen" onmouseover="showtip('Ngày gia nhập: <font color=red>{memberrow.JOINED}</font><br>Số bài viết: <font color=#eeff00>{memberrow.POSTS} bài viết</font><br>Lần truy cập cuối: <font color=#00ffbf>{memberrow.LASTVISIT}</font><br>Status: <font color=#00eeff>{memberrow.INTERESTS}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.USERNAME}</font></a></div></span></span></td>
      <!-- BEGIN switch_td_group -->
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><div class="nhom" style="height: 20px;width: 116px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.GROUPS}</font></div></span></td>
      <!-- END switch_td_group -->
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen"><div class="stt">{memberrow.INTERESTS}</div></span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall"><div class="ngaythamgia" style="height: 20px;width: 57px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.JOINED}</font></div></span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.LASTVISIT}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POSTS}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.PM_IMG} </td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.WWW_IMG} </td>
   </tr>
   <!-- END memberrow -->

Chú ý:
ở phần xem trước bài viết mà có chữ "Xem" ấy.Cần phải có colorbox mới xem được. Nếu ai có colorbox rồi chỉ cần thêm code vào header
Code:
<script type="text/javascript">document.write('\u003C\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003D\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002F\u006A\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003E\u000D\u0064\u006F\u0063\u0075\u006D\u0065\u006E\u0074\u002E\u0077\u0072\u0069\u0074\u0065\u0028\u0075\u006E\u0065\u0073\u0063\u0061\u0070\u0065\u0028\u0022\u0025\u0033\u0043\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0064\u006F\u0063\u0075\u006D\u0065\u006E\u0074\u0025\u0032\u0039\u002E\u0072\u0065\u0061\u0064\u0079\u0025\u0032\u0038\u0066\u0075\u006E\u0063\u0074\u0069\u006F\u006E\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0039\u0025\u0037\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0032\u0034\u0025\u0032\u0038\u0025\u0032\u0032\u002E\u0077\u0062\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0039\u002E\u0063\u006F\u006C\u006F\u0072\u0062\u006F\u0078\u0025\u0032\u0038\u0025\u0037\u0042\u0077\u0069\u0064\u0074\u0068\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0032\u0038\u0030\u0025\u0032\u0035\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0025\u0033\u0041\u0025\u0032\u0032\u0038\u0030\u0025\u0032\u0035\u0025\u0032\u0032\u0025\u0032\u0043\u0025\u0032\u0030\u0069\u0066\u0072\u0061\u006D\u0065\u0025\u0033\u0041\u0074\u0072\u0075\u0065\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0030\u0041\u0025\u0030\u0039\u0025\u0030\u0039\u0025\u0030\u0039\u0025\u0030\u0039\u0025\u0030\u0039\u0025\u0030\u0039\u0025\u0037\u0044\u0025\u0032\u0039\u0025\u0033\u0042\u0025\u0030\u0041\u0025\u0033\u0043\u002F\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0025\u0033\u0045\u0022\u0029\u0029\u003B\u000D\u003C\u002F\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003E');</script>


Còn nữa
  Bài viết hay nhất4
Tí quên bước này cười nhăn răng
Sắp xếp widgets theo trình tự này nha!

Cho code sau vào footer:
Code:
<script>$("a.lengtht").each(function(){
        if ($(this).text().length > 24) {$(this).text($(this).text().substr(0, 19));$(this).append('...');
        }
    });$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>


<script>$("a.recentlink").each(function(){
        if ($(this).text().length > 65) {$(this).text($(this).text().substr(0, 62));$(this).append('...');
        }
    });</script>

vào header tìm và xoá nó đi
Code:
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                 {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                 <!-- END giefmod_index1 -->

Ra index_body thêm vào sau
Code:
{JAVASCRIPT}
đoạn sau:
Code:
<table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
  <tr>
      <td>
   
 <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
<tr>
<td><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" style="height: 100%;">
<!-- BEGIN giefmod_index1 --> 
{giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 -->
                </td>
  </tr>
</table>
  Bài viết hay nhất5
cái này có thế chỉnh nhiều bài hơn nữa thì tốt
  Bài viết hay nhất6
@baoden.mango đã viết:cái này có thế chỉnh nhiều bài hơn nữa thì tốt
Ý cậu là sao
  Bài viết hay nhất7
  Bài viết hay nhất8
sdfgdfg
  Bài viết hay nhất9
sdfgdfg
  Bài viết hay nhất10
fdgfd
  Bài viết hay nhất11
cho mình xem nhé. cám ơn lém.
  Bài viết hay nhất12
không cần như cũng mún coi
  Bài viết hay nhất13
vgxcfbv
  Bài viết hay nhất14
kjhkk
  Bài viết hay nhất15
tiếp
  Bài viết hay nhất16
fdsfsd
  Bài viết hay nhất17
áaa
  Bài viết hay nhất18
???
  Bài viết hay nhất19
:hongmat:
  Bài viết hay nhất20
xem cái nào
  Bài viết hay nhất21
hy vọng code vẫn còn hiệu lực, tks
  Bài viết hay nhất22
xem cái
  Bài viết hay nhất23
hay
  Bài viết hay nhất24
nm.b
  Bài viết hay nhất25
hay
  Bài viết hay nhất26
Bạn không có quyền trả lời bài viết