Trả lời nhanh với trích dẫn

  Bài viết hay nhất1
Áp dụng cho mọi phiên bản forumotion: phpBB2, phpBB3, punBB, Invision.
Chức năng: Khi bạn Click vào nút Quote của forum, thì phần trích dẫn sẽ được chuyển ngay xuống khung trả lời nhanh.

ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management:
  • Title: Trích dẫn bài viết
  • Placement: In the topics
  • Javascript Code:
    Code:
    $(function(){$('<div id="baxambalap"></div>').insertBefore('#text_editor_textarea');$("img.i_icon_quote").click(function(){$("#text_edit").show();$("#html_edit").hide();$('#text_editor_textarea, #text_editor_iframe').remove();var ttytu=$(this).parent().attr("href");var xhets=ttytu+' '+'#text_editor_textarea';$("#baxambalap").load(xhets);$(this).parent().attr("href","#quickreply");$('#text_editor_textarea:gt(0)').remove()});});

Ghi chú: Đối với phpBB2 và punBB có thể áp dụng thêm code trả lời nhanh không chuyển trang để việc gửi bài được thuận tiện hơn.
Xem tại: http://camxuc9x.forumvi.com/t1274-topic#4767
Viết bởi baivong - FMvi.vn
Bạn không có quyền trả lời bài viết